مدارک لازم جهت تنظیم سند

صلح منقول

اسناد صلح قطعی  منقول  حسب مورد همانند قطعی منقول مربوطه ( مانند قطعی منقول وسائط نقلیه و ... ) میباشد . لکن چنانچه ملک در رهن یا وثیقه باشد ، اخذ مجوز از مرتهن مربوطه و امضای مرتهن لازم میباشد .

توجه - ماشین آلات صنعتی آنهائی هستند که در فعالیتهای صنعتی بکار برده میشوند و ماشین آلاتی که بر روی خودرو نصب میشوند مشمول مقررات نقل و انتقال خودرو میباشند .

الف - ماشین آلات چاپ و لیتو گرافی و صحافی : استعلام از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  به استناد ماده 12 آئین نامه اجرائی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

ب - ماشین آلات و دستگاههای حفاری : به استناد اصلاح تبصره 4 ماده 21 آئین نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1364 دفاتر مکلفند بعد از تنظیم سند مراتب را به وزارت نیرو اطلاع دهند .

ج - برای سایر موارد مدرک خاصی لازم نیست

ماده 12 آئین نامه اجرائی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد
رسمی :
دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال
ماشین‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند. شناسنامه مذکور طبق نمونه‌ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه، تهیه و در اختیار مالکان ماشین‌های یادشده قرار می‌گیرد.
تبصره ـ تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در اختیار مالک قرار داده نشده است، تنظیم سند با ارایه موافقت‌نامه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود.

اصلاح تبصره 4 ماده 21 و ماده 22 آئین نامه اجرائی قانون توزیع
عادلانه آب

تبصره 4 ماده 21 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند بلافاصله
پس از تنظیم سند انتقال دستگاههای حفاری مراتب را به وزارت نیرو کتبا اطلاع دهند .

1- سند مالکیت حسب مورد شامل برگ فروش کارخانه یا برگ سبز گمرکی یا بنچاق دفترخانه یا برگ فروش مزایده از مراجع ذیصلاح

2-برگ سبز و تائیدیه نقل و انتقال صادره از راهنمائی و رانندگی مستندا به
بخشنامه شماره 4411/34 مورخ 17/3/1385 اداره کل امور اسناد و سردفتران  سازمان ثبت

3- عوارض سالیانه شهرداری  تا پایان سال قبل تنظیم سند برای خودروهای سواری و وانت دو کابین به استناد قانون تجمیع عوارض 

4- بیمه نامه شخص ثالث معتبر به استناد قانون اصلاح قانون بیمه
اجباری مسؤولیت مدنی
دارندگان وسایل نقلیه مصوب 16 تیر 1387

5- واریز مالیات نقل و انتقال در خودروها به استناد قانون تجمیع عوارض

6- تعیین تکلیف کارت سوخت به استناد بخشنامه شماره 66/3/1 مورخ 6/1/1386 سازمان ثبت

7- در رابطه با نقل و انتقال خودروهای دولتی استعلام از اداره امور اقتصادی و دارائی استان

8- برای انتقال تاکسی ، استعلام صلاحیت خریدار از سازمان تاکسیرانی مربوطه . 

بخشنامه شماره 4411/34 مورخ 17/3/1385 اداره کل امور اسناد و
سردفتران سازمان ثبت :
برابر نامه شماره 1174- 20- 1208- 4/13- 23
راهنمایی و رانندگی ناجا و در اجرای ماده 20 آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 و پیرو توافق قبلی از تاریخ 1/3/1385  مالکین کلیه وسایل نقلیه در سراسر کشور  (به استثناء خودروهائی که طبق مصوبه شماره 25280/ت 30830 ه- 4/7/1383 هیأت محترم وزیران در ردیف سن فرسودگی قراردارند) بایستی به هنگام نقل و انتقال مالیکت ، بدواً
به یکی از مراکز تعویض پلاک و یا دفاتر خدمات خودرویی مراجعه نمایند . بنابراین از تاریخ مذکور بدون اخذ فرم تأییدیه مبنی بر تعویض پلاک وسایل نقلیه از تنظیم هر گونه سند قطعی نقل و انتقال قویاً خودداری شود. ضمناً تصریح شده واحد شماره گذاری پس از زمان تعیین شده از دریافت شناسنامه های مالکیت از طریق پست معذور خواهد بود . مقتضی
است مراتب به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی جهت اقدام ابلاغ شود .

  قانون تجمیع عوارض : ماده 10- مالکین خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای این قانون عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه
(داخلی ) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) براساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی (سازمان امورمالیاتی کشور) اعلام می گردد, محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند .
ماده 11- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین آلات راهسازی , معدنی , کشاورزی , شناورها, موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک درصد(1%) قیمت فروش کارخانه(داخلی) و یا یک درصد(1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی
آنها می باشد .
تبصره 1- تنظیم سند وثیقه , وکالت خرید و خروج موقت خودرو
مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره 2- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو, رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی توسط سازمان امور
مالیاتی کشور , اعلام می شود از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی , تاریخ , مبلغ ,‌نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده (4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی , فهرست کامل نقل و انتقال خودروها به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه را هر پانزده روز یکبار به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از
این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود .
تبصره 3- پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد قابل پذیرش می باشد .
تبصره 4- دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند شماره سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت کننده و دفتر خانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند .
تبصره 5- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در
مورد انتقال اموال , وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند .

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی
دارندگان وسایل نقلیه مصوب 16 تیر 1387

ماده 19- حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع
این‌قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی‌از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و درصورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل‌مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آئین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس
از تصویب این قانون توسط وزارت‌کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه وترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
تبصره 1- بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه موضوع این قانون، برای مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به‌کارگیری ابزارهای فوق می‌باشند.تبصره 2- دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و
مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری می‌باشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذی صلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به‌عمل آورند.
تبصره 3- ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این‌قانون، مشخصات بیمه نامه شخص‌ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

بخشنامه شماره 66/3/1 مورخ 6/1/86 معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
:دفاتر اسناد رسمی مکلفند در هنگام نقل و انتقال خودروهای بنزینی و گازوئیلی کارت هوشمند سوخت (حاوی مشخصات هویتی خودرو از جمله شماره موتور ، شاسی و بدنه) ‌را به عنوان یکی از مدارک خودرو به خریدار تحویل و مشخصات آن در سند تنظیمی اعم از قطعی ، وکالت و ... قید گردد.

بخشنامه شماره 25167/34/1 مورخ 17/10/1379 سازمان ثبت
: نظر به اینکه بعضی از دفاتر اسناد رسمی در هنگام نقل و انتقال اتومبیل
های دولتی رعایت لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید و سایر ضوابط و مقررات مربوطه را نمی نمایند لذا لازم است دفاتر مزبور از هر گونه نقل و انتقال نسبت به اتومبیل های دستگاه های دولتی حسب مورد در مرکز بدون گواهی اداره کل اموال دولتی و در سایر استان ها بدون گواهی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوطه خودداری نمایند

وکالت منقول(فروش و انتقال)

1- سند مالکیت حسب مورد شامل برگ فروش کارخانه یا برگ سبز گمرکی یا بنچاق دفترخانه یا برگ فروش مزایده از مراجع ذیصلاح

2- عوارض سالیانه شهرداری  تا پایان سال قبل تنظیم سند برای خودروهای سواری و وانت دو کابین به استناد قانون تجمیع عوارض 

3- بیمه نامه شخص ثالث معتبر به استناد قانون اصلاح قانون بیمه
اجباری مسؤولیت مدنی
دارندگان وسایل نقلیه مصوب 16 تیر 1387

4- واریز مالیات نقل و انتقال در خودروها به استناد قانون تجمیع عوارض

5- تعیین تکلیف کارت سوخت به استناد بخشنامه شماره 66/3/1 مورخ 6/1/1386 سازمان ثبت

6- در رابطه با نقل و انتقال خودروهای دولتی استعلام از اداره امور اقتصادی و دارائی استان برای تنظیم سند قطعی لازم میباشد این مطلب مورد توجه قرار گرفته و در تنظیم سند وکالت قید گردد .

  قانون تجمیع عوارض : ماده 10- مالکین خودروهای سواری
و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای این قانون
عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) براساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی (سازمان امورمالیاتی کشور) اعلام می گردد, محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند .
ماده 11- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین آلات راهسازی , معدنی , کشاورزی , شناورها, موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک درصد(1%) قیمت فروش کارخانه(داخلی) و یا یک درصد(1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی
آنها می باشد .
تبصره 1- تنظیم سند وثیقه , وکالت خرید و خروج موقت خودرو
مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره 2- دفاتر اسناد رسمی مکلفند
قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو, رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی توسط سازمان امور مالیاتی کشور , اعلام می شود از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی , تاریخ , مبلغ ,‌نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده (4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند
تنظیمی , فهرست کامل نقل و انتقال خودروها به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه را هر پانزده روز یکبار به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود .
تبصره 3- پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد قابل پذیرش می باشد .
تبصره 4- دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند شماره سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت کننده و دفتر خانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند .
تبصره 5- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در
مورد انتقال اموال , وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی
دارندگان وسایل نقلیه مصوب 16 تیر 1387

ماده 19- حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع
این‌قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی‌از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و درصورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل‌مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آئین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس
از تصویب این قانون توسط وزارت‌کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه وترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
تبصره 1- بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه موضوع این قانون، برای مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به‌کارگیری ابزارهای فوق می‌باشند.
تبصره 2- دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری می‌باشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذی صلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به‌عمل آورند.
تبصره 3- ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این‌قانون، مشخصات بیمه نامه شخص‌ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

بخشنامه شماره 66/3/1 مورخ 6/1/86 معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
:دفاتر اسناد رسمی مکلفند در هنگام نقل و انتقال خودروهای بنزینی و گازوئیلی کارت هوشمند سوخت (حاوی مشخصات هویتی خودرو از جمله شماره موتور ، شاسی و بدنه) ‌را به عنوان یکی از مدارک خودرو به خریدار تحویل و مشخصات آن در سند تنظیمی اعم از قطعی ، وکالت و ... قید گردد.

بخشنامه شماره 25167/34/1 مورخ 17/10/1379 سازمان ثبت
: نظر به اینکه بعضی از دفاتر اسناد رسمی در هنگام نقل و انتقال اتومبیل
های دولتی رعایت لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید و سایر ضوابط و مقررات مربوطه را نمی نمایند لذا لازم است دفاتر مزبور از هر گونه نقل و انتقال نسبت به اتومبیل های دستگاه های دولتی حسب مورد در مرکز بدون گواهی اداره کل اموال دولتی و در سایر استان ها بدون گواهی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوطه خودداری نمایند .

تقسیم نامه ملک

1- اسناد مالکیت

2- صورت مجلس تفکیکی جهت قید حدود به استناد ماده 32 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی

3- پاسخ استعلام ثبتی به استناد قانون و آئین نامه تسهیل تنظیم اسناد  در
دفاتر اسناد رسمی

ماده 32 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی : در کلیه اسناد معاملات املاک باید شماره پلاک و حدود و فواصل ملک
مورد معامله تصریحا قید گردد .

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ماده 1ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بند‌های زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام
وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند:
الف ـ گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره (
۸) ماده (۱۰۰) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور.
ب ـ اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور
اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده (
۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع، در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.
ج ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصا حساب
مالیاتی و بدهی موضوع ماده (
۳۷) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمـی متعهـد به پرداخت بدهـی احتمالـی گردد که در این صـورت متعـاملیـن نسبت به‌پرداخت آن مسوولیت تضامنی خواهند
داشت.
تبصره ـ در مـوارد مذکور در ماده فـوق مراجع ذی‌ربط مکلفند در تاریخ مراجعـه، به‌مراجعه‌کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این‌صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.
ماده
۲ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع
تبصره ماده (
۱)، مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل
و انتقال متضامناً مسوول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده می‌باشند.
ماده
۳ـ سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذی‌ربط مسوول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی می‌باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل می‌شود.
ماده
۴ـ دفاتر اسناد رسمی می‌توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند. شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید. اعتبار پاسخ استعلام یک روز پس از صدور است.
ماده
۵ ـ نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌گردد منعکس می‌شود.
ماده
۶ ـ هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف می‌باشد.
ماده
۷ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ماده
۸ ـ
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.قانون فوق مشتمل بر ماده هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
۱`/۶`/۱۳۸۵ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
(مصوب 26`/12`/1386)

ماده 1‌ـدفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین
اراضی و املاک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت، مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مواد این آیین‌نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند.

پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک، شماره پلاک
ثبتی، ثبت، صفحه و دفتر املاک، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد. چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام نماید.

تبصره1ـ استعلام یادشده، مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات
موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت اوراق بهادار تهیه و به‌دفاتر اسناد رسمی تحویل می‌شود.

تبصره2ـ اعتبار پاسخ استعلام، در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره
ثبت در یک شهر قرار دارند، یک ماه و در غیر این صورت 45 روز از تاریخ صدور خواهد بود.

تبصره3ـ دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به
عنوان دفترخانه دیگری صادر گردیده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً باید استعلام نمایند.

ماده 2-چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی در مدت
اعتبار پاسخ مذکور، دستور مرجع ذی‌صلاح قضایی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک یا نظریه قطعی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد، اداره مذکور مکلف است فوراً مراتب را رأساً یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر یادشده کتباً ابلاغ نماید.

ماده 3 -دفاتر اسناد رسمی درخصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف،
ملزم به رعایت تبصره (8) اصلاحی ماده (100) قانون شهرداری ـ مصوب 27`/6`/1358 شورای‌انقلاب ـ قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می‌باشند

ماده‌4- دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی
و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را اخذ و شماره و
تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند. ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (7) این آئین‌نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‌های ذی‌ربط (حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند.
تبصره1ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند به منظور تعیین موقعیت پلاک ثبتی
مورد انتقال از جهت داخل یا داخل از محدوده و حریم شهر قرارداشتن آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام نمایند.

تبصره2ـ در صورت وجوه سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن
ملک از مرجع ذی‌ربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعلام قبلی
مؤید آن باشد، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود.

ماده 5-وزارت جهادکشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بند (ج) ماده (68) قانون مذکور، باید کلیه اراضی موات واقع در خارج از محدوده و حریم شهر و همچنین اراضی مشمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضای صدور سند مالکیت نماید.

ماده 6-دفاتر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین
اراضی و املاک، مفاصا حساب مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند، مگر اینکه انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال‌دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در صورت اخیر، دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول
مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط
ارسال نمایند.

تبصره ـ ادارات مذکور موظفند طبق مقررات، پس از تاریخ وصول تصویر
اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص
و تعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر
یک از متعاملین ابلاغ نمایند.

ماده 7- ادارات و سازمان‌های مذکور در بندهای ذیل ماده (1) قانون
تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذی‌نفع و یا ارایه
استعلام دفتر اسناد رسمی، گواهی وصول تقاضا یا استعلام، حاوی پلاک ثبتی ملک مورد
استعلام را به ‌مراجعه‌کننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ذی‌ربط ارسال و
حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا و یا استعلام، پاسخ آن را اعلام
نمایند. نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی و
اعلام نظر موافق نیز باید صریح و بدون قید و شرط باشد. در غیر این صورت یا در صورت
عدم ارایه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد
بود.

تبصره ـ در صورتی که مراجعه‌کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارات
مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذی‌ربط استعلام
خواهد نمود.

ماده 8-دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند، موظفند در صورت عدم وصول
پاسخ استعلامات و یا ارایه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید، منتقل‌الیه را از آثار و
تبعات سند تنظیمی مطلع و مسئولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و
بدهی‌های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده
را صریحاً در سند قید و ثبت نمایند.

ماده 9 ـهرگونه انتقال بلاعوض اراضی و اعیان به نفع دولت و
شهرداری‌ها و نیز تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی‌گردد از قبیل اجاره،
رهن و تقسیم‌نامه (غیر از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی و اعلام نظر به
استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معاف می‌باشد، لکن
دفاتر اسناد رسمی مکلفند نشانی محل وقوع ملک را طبق اظهار متعاملین در سند تنظیمی
قید نموده و حداکثر تا پایان ماه بعد تصویر سند تنظیمی را حسب مورد به اداره امور
مالیاتی یا اداره تأمین اجتماعی شهر مربوط ارسال نمایند.

ماده 10ـ اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره (1) ماده
(123) اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد
رسمی استعلام کننده اعلام نماید.

ماده 11 ـچنانچه به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال تلفن ثابت و
همراه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد، شرکت مخابرات ایران موظف است پس از
ارایه سند مذکور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید.

ماده 12ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال
ماشین‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ و پس
از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند
تنظیمی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند. شناسنامه مذکور طبق
نمونه‌ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه، تهیه و در اختیار
مالکان ماشین‌های یادشده قرار می‌گیرد.

تبصره ـ تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در
اختیار مالک قرار داده نشده است، تنظیم سند با ارایه موافقت‌نامه وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 26`/12`/1386 به تأیید مقام محترم ریاست
جمهوری رسیده است.

/ 2 نظر / 1236 بازدید
قاسم قلی پور

سلام خسته نباشید . وب خوب و مفیدی است افرین . موفق و شادکام باشید .

قاسم قلی پور

سلام خسته نباشید . وب خوب و مفیدی است افرین . موفق و شادکام باشید .